QuickTime

QT
QT
QT
QT
QT
QT

QT
QT

MediaPlayer

WMP
WMP
WMP
WMP
WMP
WMP

WMP
WMP

Mb

4,8
8,0
11,1
11,6
9,7
8,6
9,3
16,1

Tid

3:01
6:43
8:39
8:35
4:58
4:29
6:31
9:46

Tittel

Presentasjon
Celle, Rad og Kolonne
Grunnleggende øvelser i klassen
Enkle regnestykker
Tilpasse arbeidsbordet
Språkundervisning i Excel
Sette inn bilde og tittel
Sette inn diagram

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Kapittel 3 Excel

Meny og verktøy, trinnvis øving

Tilbake til Kursoversikt