QuickTime

QT
QT
QT
QT
QT
QT

QT

MediaPlayer

WMP
WMP
WMP
WMP
WMP
WMP

WMP

Mb

3,5
8,7
7,1
11,0
8,4
6,6
11,1

Tid

2:01
4:45
4:27
5:58
3:54
3:05
5:28

Tittel

Arbeide 3D
Å komme i gang
Vår første modell
Tak og åpninger
Farger og materialer
Sette inn gjenstander
Det metriske system (Justere oppsett)

Nr

1
2
3
4
5
6
7

Kapittel 9 Google ScetchUp

Vi bygger vår egen3D verden

Tilbake til Kursoversikt