IKT for lærere

NYHET

LogoRMM

Bruk av REGNEARK (Excel/Calc) i småskolen 1. - 4. klasse eller for
elever som sliter i grunnleggende regneforståelse. Klikk Logo.
En kort innledning RegnMedMeg KLIKK HER
Er skoleboken død?
1) Innledning foredrag Universitetet i Stavanger

2) Eksempel tverrfaglighet 6.klasse


3) Eksempel på praktisk bruk av tekstbehandling

logo IKT Forlaget