<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> UiS Februar 2010

UiS

Litt oppsummering og et utkast til presisering av digitale ferdigheter 1. - 10. klasse.
Husk: Det var ikke skolen som fant opp krittet! Heller ikke data!

NYTT: 2 eksempler på bruk av data i mange fag KLIKK HER

Regneark (EXCEL) Klikk HER Tekstbehandling (Word) Klikk HER

Her er lenker til utkast til diverse planer (PDF).

Begrep og uttrykk 1. - 4. klasse

Begrep og uttrykk 5. - 7. klasse

IKT plan 1. klasse

IKT plan 2. klasse

IKT plan 3. klasse

IKT plan 4. klasse

IKT plan 5. klasse

IKT plan 6. klasse

IKT plan 7. klasse

IKT plan 8. - 10. klasse

Tastaturøvinger Touch

Tastaturøvinger PDF (forslag til arbeidsark som elevene laster ned og bruker mens læreren dikterer bokstaver. Eleven ser på skjermen, ikke på fingrene. 2-3 ganger pr. uke, ca 15 minutt, gradvis utvidelse av bokstaver på tastaturet. Kopier fra PDF til Word og lagre).

Håper dette er til hjelp. Vennligst ikke distribuer dette videre (utenfor
lærerutdanningen UiS). Takk!

CiaoCiao

Haldor