PRAKTISK INFORMASJON

De fleste videoer er i to format, Windows Media Player og QuickTime (for Mac-brukere), starter selv, nedlastingstid avhenger av din internetthastighet .Nå produserer vi bare i Flash, som også starter av seg selv, enten du har Mac eller PC. Livet går fremover!
Dersom video ikke spiller av, eller at Paint.net eller Google SketchUp ikke åpner, må du installere tillegstjenester og oppgraderinge - gratis. Du finner nødvendige lenker HER.

 

For å kunne lese PDF dokumenter, last ned Adobe Reader ved å klikke ikonet til høyre


Kapittel 1, "Før vi starter" gir noe grunnleggende informasjon. Du bruker det du føler du harbehov for.
Når det gjelder alle andre kapitler så anbefaler vi at du følgerdet valgte kurset i angittrekkefølge, fordi vi bygger kjennskap, verktøy og anvendelse suksessivt.
Videoinstruksjonene er primært tenkt lærere og foresatte.

Hvordan velge riktig videospiller: KLIKKE HER (Gjelder der det er to alternative valg for avspilling, ikke Flash).

Adobe Reader

digital Grunnbok

Kommer snart !
Klikk bildet under!

Regn Med Meg

 

De innledende videoene er en liten innføring i tankesett og arbeidsvaner. Vi anbefaler at det lokalt avklares tydelige lagringsvaner, felles for alle elever, hvordan bruke skrivebordet, og øving i god forståelse av hva Pixel er.

Bruk videoene aktivt. Åpne opp samme program som videoene viser på din egen PC og gjør de samme øvelsen. Du kan også notere stikkord på noe du synes er viktig, eller som du ikke helt forstår. Lurt å diskutere dette med kollegaer.

Disse videoene inneholder en del av det grunnleggende som vi mener bør bli felles vaner og rutiner for hele skolen (i hvert fall lokalt tilpasset).

Til videokurset, kapittel 1: klikk ikonet av PC i margen til venstre.

Innledning

 

Word i Office 2007 fra Microsoft er et flott produkt, men det koster penger. Nå finnes det gratis alternativ, og da i et format som gjør at vi alle kan bruke samme systemet: OpenOffice.org

OpenOfiice har de samme typer program som MS Office Home & Student, men strukturen i hvordan du bygger opp et dokument er mer direkte og du lærer å ha bedre kontroll med ulike funksjoner og være mer bevisst i bruk av de ulike verktøyene. Her er fremtiden.

For å starte kapittel 2, Word, klikk Word-ikonet til venstre i margen.
Eller:
Grunnleggende tekstbehandling i OpenOffice (omtrent som Word) klikk ikonet til venstre i margen.
Nedlasting OpenOffice.org Norsk: Klikk HER OpenOffice.org Norge

 

Regnearket er allsidig og kan bl.a brukes aktivt av to og to elever i læring. Da blir matten også et sosialt fag, og elevene både lærer av hverandre og kontrollerer hverandre.

Vi anbefaler å øve i regnearket fra OpenOffice. Dette gir god forståelse som gjør deg i stand til å bruke også ulike versjoner av MS Office Excel. Har du ikke OpenOffice, gratis programpakke, kan du laste det ned her: www.no.openoffice.org
I videoene der vi viser ulike måter å bruke regnearket på i undervisning, allerede i slutten av 1.klasse, bruker vi OpenOffice.org Regneark (Calc).

For å starte øvelser i Microsoft Excel, klikk Excel logo til venstre i margen.
For å starte øvelser i OpenOffice Regneark, klikk Regneark OO til venstre i margen.

 

Excel

Regneark Calc Open Office
Regneark
OpenOffice

PowerPoint

 

PowerPoint kan brukes på mange måter. Det å lage en selvgående presentasjon, med egne bilder og hjelpetekst, også med musikk eller kommentar, er spennende.

PowerPoint kan også brukes som en oppsummering av en læringsøkt, der visningen sammen med muntlig presentasjon virkelig viser hva eleven har lært. Bilder som eksemplifiserer, og tekst som underbygger hovedmomentene.

PowerPoint kan brukes i alle fag. Hva med en digital presentasjon av figurer eller malerier fra Kunst & Håndverk?

For å starte kurset klikk på PowerPoint-ikonet til venstre i margen.

OneNote

 

Her er den digitale tavlen - OneNote. Nå er "tyngdekraften" opphevet. Fri flyt av tekst og bilder. Brukt på storskjerm og tilgang til Internett er det å bygge tankekart, og samtidig bygge opp felles notater til alle elevene en lek.

Også til forberedelser er progrmmet til stor hjelp, både med ordnede notater og med uordnede notater. Bare se selv. Programmet burde være "et must" for alle lærere.

For å starte kurset, klikk OneNote-ikonet til venstre i margen.

 

 

Det er stor tilgang på fotobehandlingsprogram. Problemet er at skolen har en løsning, du har en annen, og elevene har enda flere ulike løsninger hjemme. Da er det vanskelig å bygge opp felles kunnskap og gode holdninger til det å behandle bilder.

Nå er PIXLR tilgjengelig, veldig likt Paint.net, GRATIS det også, men du behøver ikke lagre programmet på PCen før du skal bruker det. Du laster det ned fra Internett på et par sekunder, så er du i gang. Gjør det du skal med bildene, og så er det bare å Xe ut Intternett.
32 instruksjoner, engelsk, finner du under vår engelske versjon, ICT Publish. La elevene lære det på engelsk. God trening. Pixler kan bidra i standardieringen av rutiner for fotobehandling i skolen.

Klikk Pixler-ikonet eller Paint.net-ikonet i margen til venstre for å lære basis fotobehandling.

PhotoStory3

 

Når vi tenker film, tenker vi stort sett en handling - noe som skjer i rekkefølge. Her kan du få god trening. Med fotografier. Bevegelse i fotografier, mellom fotografier, med musikk eller kommentar? Eller bare en rolig visning av feriebildene, der du har valgt ut de beste. Skriv inn en liten kommentar, legg på noe musikk du synes passer, og del opplevelsen med venner.

Det er en utfordring å lage animasjon som en del av Kunnskapsløftets krav til IKT-arbeid. Med PhotoStory3 for Windows har du mange muligheter, fra bilder av leirfigurer til egne tegninger i Paint.net. (Ref. innledning på Kapittel 8, MovieMaker).

Spinn ideer i klassen, og du ser kreativiteten blomstre. Klikk PhotoStory3-ikonet i margen.

 

MovieMaker

 

Film er et stort område. Vi holder oss til "dokumentar" i dette kapittelet. Rolige feriebilder, eller "scener" som det heter. Men som siste video har vi med et eksempel fra en elevoppgave i 10.klasse, som viser at et så enkelt program som Windows Movie Maker har nok funksjoner til at det blir spennende og utfordrende, men også effektivt å arbeide med.

Vi bruker ulike program i dette kapittelet, for på ulike måter å vise elementer og arbeidsmåter. Men alt det du ser, kan du gjøre i Movie Maker også. Og forstår du først det grunnleggende, så forteller Windows Movie Maker deg gjennom gode hjelpemenyer hvordan du skal løse oppgaver og oppnå best resultat.

Snurr film, og klikk Movie Maker-ikonet til venstre i margen.

SketchUp

 

Vi skal arbeide 3D - i 3 dimensjoner, digitalt, ref. Kunnskapsløftet. Og er det noe problem? Google har presentert gratisprogrammet SketchUp, som selvsagt også kan bygges ut videre mot noen dollar. Men det som er tilgjengelig i gratisversjonen er utrolig lekende og utfordrende. Selvsagt kan det brukes i pedagogisk forsvarlige sammenhenger også. Hva med å designe sin egen drømmeskolegård? Mitt eget rom? Det upraktiske huset?

Ingen program har gitt en så totalt positiv respons og skapt så mye forundring, overraskelser og energiutfoldelse som Google SketchUp. Opplev det selv.

Google SketchUp-ikonet finner du til venstre i margen. Venstreklikk !

 

 

Excel
PowerPoint
OneNote
fotobehandling
PhotoStory3
MovieMaker
SketchUp
Word
dataskjerm